Wsparcie

Darowizny na cele Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Krakowskiej można przekazywać na konto:

18 1030 1188 0000 0000 0969 3201 (CITI BANK HANDLOWY O/KRAKÓW)
Archidiecezja  Krakowska, ul.Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
Tytuł wpłaty: Darowizna na cele Nowej Ewangelizacji