Wsparcie

Darowizny na cele Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Krakowskiej można przekazywać na konto:

Bank Pekao S.A. 97 1240 4650 1111 0010 6440 7840
Archidiecezja  Krakowska, ul.Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
Tytuł wpłaty: Darowizna na cele Nowej Ewangelizacji