Bóg bogaty w Miłosierdzie – Jubileusz Mężczyzn

Baner - Jubileusz Mężczyzn

Kraków 11-13 listopada 2016

 Jubileusz mężczyzn

Mężczyzna bogaty w miłosierdzie
Przeżywamy razem z całym Kościołem Rok Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Hasło Nadzwyczajnego Jubileuszu to: „Ojciec «bogaty w miłosierdzie»” (por. Ef 2, 4). Chcemy by ów jubileusz pozwolił nam na „przeżywanie tego Roku Świętego, jako szczególnego momentu łaski i odnowy duchowej” (papież Franciszek). Jest naszym pragnieniem, by przesłanie Miłosierdzia dotarło do wszystkich mężczyzn w Archidiecezji Krakowskiej, do mężczyzn w Polsce południowej, a także w całym kraju.
W tym celu w ramach Roku Jubileuszowego jest planowany Jubileusz Miłosierdzia dla mężczyzn. Ma to być czas otwarcia się na Miłosierdzie Boga dla nas, abyśmy doświadczając go mogli żyć miłosierdziem wobec braci spotkanych w drodze.
Zapraszamy Was do współtworzenia tego wydarzenia.
Program Centralnej Uroczystości Jubileuszu Mężczyzn
Osoby zaangażowane w Kościele zapraszamy na cały weekend 11-13 listopada.
Będziemy razem z naszymi gośćmi (Charlesem, Ulfem, bpem Grzegorzem) zgłębiać temat Miłosierdzia…
Program i zapisy na cały weekend