„Kościół który się odmładza”

mzembrzyce-bRekolekcje dla kapłanów i świeckich współpracowników.

Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje kapłańskie (rozszerzone o świeckich współpracowników).

Dni odnowy dla kapłanów i świeckich współpracowników

Zembrzyce, 19-22 luty 2017 roku
Kościół, który się odmładza
Dary hierarchiczne i charyzmaty dla życia i misji Kościoła

Rekolekcje na kanwie Listu Kongregacji Nauki Wiary Iuvenescit Ecclesia, do biskupów Kościoła katolickiego o relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła, 15 maja 2016 r. w Zesłanie Ducha Świętego.


Organizator – Sekretariat Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej pod przewodnictwem Bpa Grzegorza Rysia

Nagrania MP3:

Nagrania – NOWOHUCKIE.pl

ULOTKA-ZEMBRZYCE-2

Kościół który się odmładza – Zembrzyce 2017 – bp Grzegorz Ryś – cz1

Kościół który się odmładza – Zembrzyce 2017 – bp Grzegorz Ryś – cz 2a

Kościół który się odmładza – Zembrzyce 2017 – Andrzej Sionek – cz 2b

Kościół który się odmładza – Zembrzyce 2017 – o. Jacek Dubel – cz 3a

Kościół który się odmładza – Zembrzyce 2017 – Wstęp do skrutacji – cz 3b

Kościół który się odmładza – Zembrzyce 2017 – Eucharystia 1 Homilia

Kościół który się odmładza – Zembrzyce 2017 – Andrzej Lewek – cz 4

Kościół który się odmładza – Zembrzyce 2017 – Karol Sobczyk – cz 5

Kościół który się odmładza – Zembrzyce 2017 – Wizyta ks Kardynała Stanisława Dziwisza

Kościół który się odmładza – Zembrzyce 2017 – ks Mariusz Susek – cz 6

Kościół który się odmładza – Zembrzyce 2017 – bp Grzegorz Ryś – cz 7

Kościół który się odmładza – Zembrzyce 2017 – Eucharystia 2 Homilia

Kościół który się odmładza – Zembrzyce 2017 – Eucharystia 2 Dopowiedzenie

Kościół który się odmładza – Zembrzyce 2017 – ks Krzysztof Czerwionka – cz 8

Kościół który się odmładza – Zembrzyce 2017 – Świadectwa- cz 9

Kościół który się odmładza – Zembrzyce 2017 – Eucharystia 3 Homilia

=================================================
Program

 ND 19 luty – dzień zjazdu
19:00 – kolacja
20:30 – Sesja I             Iuvenescit Ecclesiakrótka prezentacja dokumentu i komentarzy

PN 20 luty  (osobisty wymiar odnowy)
7:30 – Jutrznia
8:00 – 8:45- śniadanie
9:30 – 13:00 Blok I (głoszenie)
Sesja II               Kerygmat
Sesja III
             Charyzmat – biblijny fundament.
Kerygmat a charyzmat – perspektywa św. Pawła
13:00 – obiad
15:00 – 18:00 Blok 2: (refleksja i odpowiedź)
Sesja IV              Nowa tożsamość w Bogu – trynitarny i chrystologiczny horyzont dla darów Ducha.
Słowo, sakrament – charyzmat – nauczanie posoborowe
Sesja V                         Skrutacja Słowa,  Sakrament pokuty i modlitwa wstawiennicza
19:00 –       kolacja
20:30 –       Eucharystia, uwielbienie

WT 21 luty (wspólnotowy wymiar odnowy)
7:30 – Jutrznia
8:00 – 8:45 – śniadanie
9:30 – 13:00 – Blok 3:
Sesja VI                       
Stawanie się uczniem, a charyzmaty – osobista refleksja i doświadczenie
                                      Nowe zrzeszenia eklezjalne – perspektywy dla poszczególnych stanów
Małe grupy…
Sesja VII                      Charyzmat, słowo, jednośćkluczowe terminy odnowy soborowej
Koinonia En Christo – fundament wzrostu ciała w charyzmacie i autorytecie
13:00 – obiad
15.15 – 17.00 – Blok 4:
Sesja VIII           Kryteria rozeznania
Kryteria eklezjalności wspólnot, ruchów, stowarzyszeń
17.00 -18.00
Sesja IX              Relacje pomiędzy darami hierarchicznymi i charyzmatycznymi w praktyce życia Kościoła
18:15 – kolacja
20:00 – Eucharystia
Chrzest w Duchu – ku pełniejszemu nawróceniu i modlitwa wstawiennicza

SR 22 luty
7:30 –  Jutrznia
8.00 – śniadanie
9:30 – 11:30 – Blok 4:
Sesja X
               Zrzeszenia kościelne dla pilnego duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia
12.00 – Eucharystia
13:15 – obiad