Kto jest największy w Królestwie Bożym?

 Drodzy Księża,

Serdecznie zapraszam na rekolekcje dla Kapłanów i Waszych świeckich współpracowników (od liderów wspólnot dorosłych i młodzieżowych, aż po członków Duszpasterskich Rad Parafialnych) do Zembrzyc (od wieczora 28 III do 31 III br.). Tematem będzie odkrywanie wartości Królestwa Bożego: jego kerygmatu, tajemnicy, uczniostwa oraz urzędu, charyzmatu i posługi w Kościele.

By zapraszać obojętnych do wspólnoty Kościoła, trzeba ją najpierw rzeczywiście stwarzać – we wspólnym doświadczeniu – tego (Tego!), co dla niej fundamentalne: osobistej relacji z Panem, słuchaniu Słowa, nawróceniu, liturgii.

Zapraszam!

Rekolekcje będą prowadzić wraz ze mną osoby z Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji. Przyjmijcie, proszę, to zaproszenie, i zaproście wszystkich, z którymi współtworzycie (lub możecie współtworzyć) zespoły duszpasterskie.

bp Grzegorz Ryś

Zaproszenie-bpGrzegorzRys

plakat

Temat: Kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim?

Wybranie z uwagi na posłanie

Dzień zjazdu  – 28.03.2016 r.
19:00 – kolacja
20:30 – Wieczór wprowadzająccy – Pójdźcie i odpocznijcie nieco – przedstawienie się sobie nawzajem, podzielenie się oczekiwaniami odnośnie tego czasu, wprowadzenie w program rekolekcji

Dzień I – 29.03.2016 r.
7:30 – Jutrznia indywidualna i czas na modlitwę osobistą
8.00 – śniadanie
9:00 – Wprowadzenie Kerygmat Królestwa Bożego Bp Grzegorz Ryś
9:30 –  Skrutacja Pisma św.
11:00 – Eucharystia
13:00 – Głosimy tajemnicę Królestwa w tajemnicy Andrzej Sionek
14:00 – obiad
15:30 – Królestwo Boże tu i teraz – spotkania w małych grupach
17:00 – Kawa
17:30 – Przepowiadanie Królestwa Bożego – bp Grzegorz Ryś
18:30 – kolacja
20:00 – Wspólny czas uwielbienia

Dzień II  – 30.03.2016
7:30 – Jutrznia indywidualna i czas na modlitwę osobistą
8.00 – śniadanie
9:00 – Uwielbienie – wprowadzenie
Wspólnota Kościoła – urząd i charyzmat
9:30 –  Kościół, Słowo Boże, sakrament i charyzmat – bp Grzegorz Ryś
11:30 – Chrzest w Duchu – chrzest w miłości Bożej
– fundament biblijny – (Andrzej Sionek)

prozentacja dokumentu i bieżącego papieskiego nauczania – (Andrzej Lewek)
12:30 – Eucharystia
14:00 – obiad
15:30 – Chrzest w Duchu a praktyka życia naszych wspólnot  – spotkanie w małych grupach
17:00 – Posługa charyzmatyczna, modlitwa charyzmatyczna – ks Krzysztof Czerwionka
18:30 – kolacja
19:30 – opcjonalnie – film z O. Raniero Cantalamesą o chrzcie w Duchu
20:00 – Sesja V – wspólna modlitwa
modlitwa błogosławienia sobie nawzajem kapłanów i świeckich

Dzień rozjazdu  31.03.2016
7:30 – Jutrznia indywidualna i czas na modlitwę osobistą
8.00 – śniadanie
9:00 – Uwielbienie – wprowadzenie
Rok Jubileuszowy
9:30 –  Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia  – bp Grzegorz Ryś
10:30 – Sesja podsumowująca (ew. Miłosierdzie i sprawiedliwość – Andrzej Sionek
11:15 – Czas dzielenia, czas świadectw
12:00 – Ogłoszenia
ważne wydarzenia,
– książki, które warto przeczytać

12:30 – Eucharystia
14:00 – obiad

 

 

JESTEM! Zembrzyce – Wprowadzenie – bp Grzegorz Ryś 28.03.2016


JESTEM! Zembrzyce – Wstęp do skrutacji – bp Grzegorz Ryś 29.03.2016

JESTEM! Zembrzyce – Homilia – bp Grzegorz Ryś 29.03.2016

JESTEM! Zembrzyce – Głosimy tajemnicę Królestwa w tajemnicy Andrzej Sionek 29.03.2016

JESTEM! Zembrzyce – Przepowiadanie Królestwa Bożego – bp Grzegorz Ryś 29.03.2016

JESTEM! Zembrzyce – Dzielenie owocami skrótacji – bp Grzegorz Ryś 29.03.2016


JESTEM! Zembrzyce – Kościół, Słowo Boże, sakrament i charyzmat – bp Grzegorz Ryś 30.03.2016

JESTEM! Zembrzyce – Chrzest w Duchu – chrzest w miłości Bożej – fundament biblijny – Andrzej Sionek 30.03.2016

JESTEM! Zembrzyce – Chrzest w Duchu – prozentacja dokumentu i bieżącego papieskiego nauczania – Andrzej Lewek 30.03.2016

JESTEM! Zembrzyce – Homilia – bp Grzegorz Ryś 30.03.2016

JESTEM! Zembrzyce – Chrzest w Duchu a praktyka życia naszych wspólnot – podsumowanie małych grup 30.03.2016

JESTEM! Zembrzyce – Chrzest w Duchu a praktyka życia naszych wspólnot – dzielenie małych grup 30.03.2016

JESTEM! Zembrzyce – Praktyka posługi charyzmatycznej – ks Krzysztof Czerwionka CR 30.03.2016

JESTEM! Zembrzyce – Uwielbienie 30.03.2016


JESTEM! Zembrzyce – Rok Jubileuszu Miłosierdzia – bp Grzegorz Ryś 31.03.2016

JESTEM – Zembrzyce – Miłosierdzie a sprawiedliwość – Andrzej Sionek 31.03.2016

 

UlotkaAwersUlotkaRewers