Zaproszenie na JERYCHO

Jerycho-VI-2017

Kraków, 4 maja 2017 r.

Serdecznie zapraszam:
Parafie, Seminaria Duchowne, Zgromadzenia Zakonne,
Wspólnoty, Ruchy, Stowarzyszenia Kościelne,
na „JERYCHO 2017” – nieustającą modlitwę przez sześć dni i sześć nocy
– przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.
Chcemy się modlić o odnowienie i pomnożenie darów Ducha Świętego w Kościele Krakowskim, o umocnienie jego jedności i gorliwości misyjnej
– o nową Pięćdziesiątnicę dla Miasta Krakowa.

Tegoroczne Jerycho odbędzie się w kościele Sióstr Prezentek przy ul. św. Jana.
Rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 18.00, w dniu 8 czerwca br.
Zakończenie także Mszą Świętą o godz. 18.00 w dniu 14 czerwca br.;
po Mszy Świętej modlitwa uwielbienia Boga i prośby o umocnienie nas wszystkich łaską Ducha Świętego w Rynku Głównym (godz. 19.00 – 23.00).

Informacje, zgłoszenia, zapisy, proszę kierować do p. Krystyny Sobczyk,
(z Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej)
Tel. 509 548 769; e-mail: krysia.szalom@wp.pl

Serdecznie zapraszam na to „uroczyste zebranie” modlitewne (por. Hbr 12,22)
trwające od 8 do 14 czerwca br.

bp Grzegorz Ryś
Przewodniczący Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji
Archidiecezji Krakowskiej

ul. Franciszkańska 3; 31-004 Kraków; tel. 12 62 88 100; e-mail: sekretariat@diecezja.krakow.pl