Sympozjum Teologiczno Pastoralne Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech – część 2 dla świeckich

Eucharystia inaugurująca

Sesja 1

Sesja 1 – podsumowanie pracy w grupach

Eucharystia – dzień 2

Sesja 2

Sesja 3

Sesja 4

Sesja 5

Sesja 6 – nabożeńśtwo pokutne

Sesja 7

Sesja 8

Eucharystia – dzień 3

Sympozjum – Homilia 1
Sympozjum – Sesja 1
Sympozjum – Sesja 1 – podsumowanie pracy w grupach
Sympozjum – Homilia 2
Sympozjum – Sesja 2
Sympozjum – Sesja 3
Sympozjum – Sesja 4
Sympozjum – Sesja 5
Sympozjum – Sesja 6 – nabożeństwo pokutne
Sympozjum – Sesja 7
Sympozjum – Sesja 8
Sympozjum – Homilia 3