Jubileusz Ekumeniczny – 24 stycznia 2016

PLAKAT J

Nie możemy żyć spokojnie, bo Kościół jest podzielony!

Po raz kolejny chrześcijanie różnych denominacji spotkają się, by wołać o jedność w Bożej rodzinie. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpocznie się już 17 stycznia, a zakończy go uroczyste nabożeństwo 24 stycznia o godzinie 15:00 w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Wydarzenie jest wpisane w kalendarz obchodów Jubileuszu Miłosierdzia.

Podczas uroczystego zakończenia modlitw o jedność Ciała Chrystusa chcemy ogłaszać wielkie dzieła naszego Boga. Chcemy razem z braćmi z innych wspólnot chrześcijańskich wołać o przebaczenie grzechów podziału między nami i prosić Ducha Świętego, aby rozpalił w nas braterską, pełną akceptacji miłość – mówi Karol Sobczyk, rzecznik prasowy Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji. Właśnie pod Pawłowym hasłem: „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” będzie przebiegać cały Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

24 stycznia o godzinie 15:00 w Centrum Jana Pawła II każdy będzie miał okazję, aby realizować marzenie samego Jezusa, który podczas ostatniej wieczerzy wołał do Ojca za nami: „aby byli jedno”. W tym dniu chcemy stawać się jedno. Biskupi, liderzy, pastorzy, księża różnych kościołów i wspólnot – staniemy wszyscy razem jako bracia w Chrystusie. Uroczystościom przewodniczyć będzie kardynał Stanisław Dziwisz, obecni będą również biskup Grzegorz Ryś, ks. Roman Pracki, ks. dr Peter Hocken i inni.

Małżeństwa mieszane są największą szkołą jedności Kościoła – mówił w Polsce Benedykt XVI. Dlatego zrodził się pomysł, aby dotrzeć do wszystkich takich małżeństw w Krakowie. Zależy nam, aby właśnie te rodziny mogły się spotkać. – mówi biskup Grzegorz Ryś. Dlatego podczas uroczystości odbędzie się specjalna modlitwa za małżeństwa mieszane, a chrześcijanie różnych denominacji będą je błogosławić.

Wierzymy, że w Krakowie jest więcej serc, które niosą pragnienie jedności chrześcijan niż tylko Polska Rada Ekumeniczna czy Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu. Nadszedł czas, aby to, co Duch Święty czyni na poziomie hierarchicznym i to, co wzbudza oddolnie spotkało się razem, abyśmy wspólnie mogli wielbić Boga. A będzie ku temu okazja – w pieśniach uwielbienia poprowadzi nas zespół niemaGotu, Kuby Blycharza, autora hymnu na Światowe Dni Młodzieży.

– Namawiam, żeby na tym wydarzeniu pojawili się wszyscy,  którzy nie mogą żyć spokojnie, dlatego że Kościół jest podzielony! – zaprasza biskup Grzegorz Ryś.

 

Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
24 stycznia 2016, godz. 15:00
Sanktuarium św. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 32, Kraków

 

 

 

TE2016

DzJud_2016   DzIsl2016

 

 

Papież Franciszek ogłosił Jubileusz Miłosierdzia w 50-lecie zakończenia Soboru Watykańskiego II. Dlatego coroczne nabożeństwo na zakończenie Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, będzie miało wyjątkowy charakter (Sobór był wielkim „rabanem” na ekumenicznej niwie!)

  • gośćmi specjalnymi spotkania będą małżeństwa mieszane wyznaniowo, bo to „laboratoria jedności” (papież Benedykt XVI). Od nich chcemy się uczyć życia w jedności mimo różnic;
  • jako chrześcijanie różnych wyznań wspólnie, jednym głosem,  błagamy Boga o miłosierdzie za grzechy przeciw jedności i o łaskę pojednania;
  • razem odczytujemy deklarację głównych Kościołów w Polsce o wzajemnym uznaniu chrztu i odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne (rocznica 1050-lecia chrztu Polski – chrzest „wydarzył się” przed Wielką Schizmą Wschodnią i Reformacją);
  • wspólnie zbieramy jałmużnę dla Kościoła prześladowanego.

Doświadczywszy Bożego miłosierdzia, pragniemy zanieść je światu.