Jubileusz Mężczyzn w Krakowie – 11-13 listopada 2016

„Jubileusz Mężczyzn w Krakowie” – Spotkanie w Krakowie


11-13 listopada 2016

1-1 bp Grzegorz Ryś – rozpoczęcie


1-2 Ulf Ekman – konferencja


2-1 Charles Whitehead – konferencja


2-2 bp Grzegorz Ryś – dopowiedzenie


2-3 Charles Whitehead – pytania


3-1 bp Grzegorz Ryś – Eucharystia


4-1 Ulf Ekman – konferencja


5-1 Charles Whitehead – konferencja


6-1 Ulf Ekman – konferencja


6-2 Andrzej Anasiak – Rycerze Kolumba


6-3 Charles Whitehead – konferencja


6-4 Andrzej Lewek – zaproszenia


6-5 bp Grzegorz Ryś / Charles Whitehead – dopowiedzenia


7-1 bp Grzegorz Ryś – nabożeństwo pokutne


8-1 bp Grzegorz Ryś – Eucharystia


8-2 Rafał Górka – Bracia Zmartwychwstania / Galilea


8-3 Andrzej Lewek – zachęta


9-1 bp Grzegorz Ryś – konferencja


9-2 Ulf Ekman – konferencja


9-3 Andrzej Lewek – dzielenie


9-4 bp Grzegorz Ryś – posłowie


cz 1

cz 2

cz 3

cz 4

cz 5

cz 6-7

cz 8

cz 9

cz 10