Program Modlitewnego Jerycha – listopad 2017

Międzynarodowy Dzień Ubogiego
Czuwanie modlitewne „Jerycho”, 12 – 18 listopad 2017
Kościół św. Barbary w Krakowie, Plac Mariacki

 

 

12.11.br.     godz. 20.00                   Msza Św. na rozpoczęcie.
niedziela                                          Ks. Jacek Dubel, Wsp. „Galilea”.

 12.11.br.     godz. 21.00 – 24.00       Wsp. „Galilea”, Kraków, Odp.
 niedziela                                           Radosław Kwiatek.

13.11.br.     Godz. 24.00 – 5.00        Mężczyźni św. Józefa, Kraków.
Poniedz.                                            Odp. Andrzej Lewek.

 13.11.br.     Godz. 5.00 – 9.00          Wsp. „Misericordia”, Nowa Huta,
poniedz.                                            Os. Wzgórza Krzesławickie, odp.
                                                           Tadeusz Nowak

13.11.br.    Godz. 9.00 –  13.00        Wsp. „Metanoia”, Nowa Huta,
poniedz.                                            Os. Szklane Domy, odp. Janina
                                                          Łyszczarz.

 13.11.br.    Godz. 13.00-16.00         Siostry Józefitki, Wsp. Kraków,
poniedz.

13.11.br.    Godz. 16.00                  Msza Św. W Kościele św,Barbary
poniedz.

13.11.br.    Godz. 17.00-18.00        Adoracja. Wszyscy wierni
poniedz.

13.11.br.    Godz. 18.00                   Msza św. w Koście św. Barbary
poniedz.

13.11.br.    Godz. 19.00-20.00        Adoracja. Wszyscy wierni
poniedz.                  

13.11.br.   Godz. 20.00-24.00       Szafarze Nadzwyczajni, odp.
poniedz.                                         Piotr Kuzera

14.11.br.   Godz. 24.00 – 5.00      Grupa Modlitewna „Spod Krzyża”,
wtorek                                           par. Janowice k.Wieliczki, odp.
                                                         Magdalena Majewska

14.11.br.   Godz.   5.00- 9.00        Wsp. „Betania”, par.Matki Bożej
wtorek                                           Nieustającej Pomocy, odp.
                                                         Jarosław Czaja

14.11.br.   Godz. 9.00 – 13.00       Siostry „Duchaczki”, Kraków,
wtorek                                           ul. Lotnicza

14.11.br.   Godz. 13.00-16.00       Stow. „Faustinum”, odp. s.Miriam
wtorek

14.11.br.   Godz.16.00                  Msza św. w kościele św. Barbary
wtorek

14.11.br.   Godz. 17.00-18.00      Adoracja.Wszyscy Wierni
wtorek

14.11.br.   Godz. 18.00                 Msza św. w kościele św. Barbary
wtorek

14.11,br.    Godz. 19.00-20.00      Adoracja.Wszyscy wierni
wtorek

14.11.br.    Godz. 20.00                Msza św. w kościele św. Barbary
wtorek

14.11.br.    Godz. 20.00 –  24.00     Wsp. „Betania”, par. Pawlikowice
wtorek                                             k. Wieliczki   

15.11.br.    Godz. 24.00 – 5.00           Szafarze Nadzwyczajni, odp.
środa                                                    Piotr Kuzera

15.11.br.    Godz. 5.00 – 9.00             Członkinie „Ordo Virginum”
środa                                                    i kandydatki. Odp. Ks. dr
                                                               Stanisław Szczepaniec

15.11.br.     Godz. 9.00 -13.00            Siostry „Duchaczki”, Kraków,
środa                                                    ul. Szpitalna, odp. s. Marianna

15.11.br.    Godz. 13.00 – 16.00         Siostry Józefitki, Wsp. Kraków.
środa                                                   oraz Wsp. Osób Chorych
                                                              i Niepełnosprawnych „Braterstwo,
odp. Jolanta Kasprowicz

15.11.br.    Godz. 16.00                      Msza Święta w kościele św.
środa                                                   Barbary

15.11.br.    Godz. 17.00 – 18.00         Adoracja. Wszyscy wierni
środa

15.11.br.    Godz. 18.00                      Msza św. w kościele św. Barbary
środa

15.11.br.    godz. 19.00 – 20.00          Adoracja. Wszyscy wierni
środa

15.11.br.    godz. 20.00                       Msza Święta w kościele św.
środa                                                   Barbary

15.11.br.     Godz.20.00 – 24.00        „Kurialistki” – Pracownice Kurii
środa                                                  Metropolitalnej, odp. Zdzisława
                                                              Zagajska

16.11.br.      Godz. 24.00 – 5.00       Wsp. „U Serca Pana Jezusa”.
Czwartek                                          par. Pychowice, odp. ks. prob.
                                                             Jacek Ryłko.

16.11.br.        Godz. 5.00 – 9.00        Wsp. Odnowy Życia
czw.                                                    Chrześcijańskiego „Nowe Jeru-
                                                             alem, par. św. Katarzyny Aleks.
                                                             Odp. Aleksander Cespedes

16.11.br.      Godz. 9.00 – 13.00        Akcja Katolicka, Kraków
czw.

16.11.br.      Godz. 13.00 – 16.00      Wsp. „Ja Jestem”, O.Pijarzy,
czw.                                                     ul.Dzielskiego, odp. Małgorzata
                                                              Bakałarz

16.11.br.     Godz. 16.00                     Msza św. w kościele św. Barbary
czw.

16.11.br.     Godz. 17.00 – 18.00       Adoracja. Wszyscy wierni
czw.

16.11.br.     Godz. 18.00                    Msza św. W kościele św.Barbary
czw.

16.11.br.     Godz. 19.00 – 20.00       Adoracja. Wszyscy wierni
czw.

16.11.br.      Godz. 20.00                    Msza św. w kościele św. Barbary
czw.

16.11.br.    Godz. 20.00 – 24.00        Salezjański Wolontariat Misyjny
czw.                                                     Kraków, odp. Przemysław
                                                               Radyński

17.11.br.    Godz. 24.00 – 5.00         Wsp. „Maryja”, o. Franciszkanie,
piątek                                               odp. Małgorzata Styczeń,
                                                             o. A. Gutkowski

17.11.br.    Godz.  5.00 – 9.00      Wsp. „Totus Tuus”, odp. ks. dr
piątek                                           Stanisław Szczepaniec   

17.11.br.    Godz. 9.00 – 13.00     Katolickie Stowarzyszenie
piątek                                           Aktywizacji osób Niepełnosprawnych
                                                        „Klika”, odp. Grzegorz Miazga

17.11.br.    Godz. 13.00 – 16.00    s.Prezentki, ul. św. Jana
piątek

17.11.br.    Godz. 16.00 –  20.00   Jak w dni poprzednie
piątek

17.11.br.    Godz. 20.00 – 24.00    Grupy Medytacyjne, Tyniec,
                                                          odp. Stanisław Matusik

18.11.br.    Godz. 24.00 – 5.00     Wsp. „Przemienienie”, par. p.w.
Sobota                                          św. Maksymiliana Kolbego,
                                                        Nowa Huta, Mistrzejowice, odp.
                                                        Krzysztof Raźny

18.11.br.   Godz. 5.00 – 9.00        Wspólnota „Namarka”, odp.
sobota                                            Jarosław Kotyza

18.11.br.   godz. 9.00 – 13.00        Wsp. „Emanuel”, odp. Antoni
sobota                                           Karpierz

18.11.br.   Godz. 13.00 – 16.00    Siostry Sercanki, Kraków
sobota

18.11.br.  Godz. 16.00                  Msza św. w kościele św. Barbary

18.11.br.  Godz. 17.00 – 18.00     Adoracja. Wszyscy wierni

18.11.br.  Godz. 18.00                  Msza Święta. Zakończenie „Jerycha”