Nabożeństwo Ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018

Hasło tygodnia: Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6)

Tydzień Ekumeniczny – Polska Rada Ekumeniczna

PRAWICA TWOJA WSŁAWIŁA SIĘ MOCĄ (Wj 15,6)

Serdecznie zapraszamy do udziału w Tygodniu Ekumenicznym.
Hasło tygodnia: PRAWICA TWOJA WSŁAWIŁA SIĘ MOCĄ (Wj 15,6)
W dniach 18-25 stycznia jak co roku Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie będą się modlić o jedność, rozważając biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Wyjścia 15, 1-21.
W Krakowie centralne nabożeństwo ekumeniczne Tygodnia odbędzie się w
NIEDZIELĘ 21 STYCZNIA O GODZ. 15.00 W SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, UL. TOTUS TUUS 32. Wezmą w nim udział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski i zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich w Krakowie.
W sobotę 20 stycznia o godz. 16.30 na Oficjum o jedność w kościele
św. Barbary przy pl. Mariackim zaprasza Wspólnota Chemin Neuf.
W czwartek 25 stycznia o godz. 18.00 w siedzibie KIK rozmowę nt. „Co
nam dała Reformacja?” z udziałem ks. prof. Łukasza Kamykowskiego
(ITFED UPJPII) i ks. Romana Prackiego (Kościół Ewangelicko-Augsburski) poprowadzi red. nacz. miesięcznika „Znak” Dominika Kozłowska.
Współorganizatorzy: Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i
Dialogu UPJPII, Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej,
Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Wspólnota Głos na
Pustyni, Klub Inteligencji Katolickiej w Polsce.
Przed Tygodniem – Dzień Judaizmu
[1]
a po nim – Dzień Islamu.
Serdecznie zapraszam do modlitwy i refleksji.
ks. prof. dr hab. Łukasza Kamykowski
Archidiecezjalny referent ds. ekumenii”
Tydzień Ekumeniczny w Krakowie
Dzień Judaizmu w Krakowie