Forum Wspólnot, Ruchów i Stowarzyszeń Archidiecezji Krakowskiej

Jeden Duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących.

Serdecznie zapraszamy wszystkie wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia działające w Archidiecezji Krakowskiej na Forum Ruchów Archidiecezji Krakowskiej.

Miejsce: Aula przy sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
Data: 20 października 2018
Z uwagi na dużą pulę dostępnych jeszcze miejsc – środowiska mogą zgłaszać uczestnictwo większej ilości osób aż do zamknięcia list.

8:30-9:30 Rejestracja
9:30 Modlitwa uwielbienia
10:00 Wprowadzenie i przywitanie (ks. Mariusz Susek)
10:10 Konferencja: Co Duch mówi przez papieża Franciszka do Kościoła?
(dr Andrzej Sionek)
11:00 Kawa z drożdżówką
11:30 Konferencja: Biblijne (ewangeliczne) kryteria eklezjalności wspólnot i ruchów katolickich (ks. dr Wojciech Węgrzyniak )
12:00 Anioł Pański
12:05-13:20 Wystąpienia przedstawicieli środowisk.
Temat wystąpień: Co możemy (jako wspólnota, ruch, stowarzyszenie) dać innym?
13:30 Obiad
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30-16.15 Panel: Co możemy zrobić razem dla ewangelizacji w Archidiecezji?
17.00 Eucharystia w sanktuarium św. Jana Pawła II

* Na Eucharystię zapraszamy wszystkich członków naszych środowisk!
* Udział w Eucharystii nie wymaga zgłoszenia.


Zgłoszenia:
Do 7 października po 3 osoby – reprezentantów każdego środowiska.
Od 8 października – do limitu miejsc – na zasadzie kto pierwszy – ten lepszy.


Prosimy o wpłacanie wpisowego: 40 złotych od osoby.
Wpisowe pokrywa koszty uczestnictwa, kawę, herbatę i obiad.

Wpisowe prosimy wpłacać na konto Archidiecezji:
18 1030 1188 0000 0000 0969 3201 (CITI BANK HANDLOWY O/KRAKÓW)
Archidiecezja Krakowska, ul.Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
Tytuł wpłaty: Forum Wspólnot, Ruchów i Stowarzyszeń – IMIĘ I NAZWISKO


Przedstawicieli środowisk prosimy o przygotowanie 3-minutowego wystąpienia na temat: Czym nasze środowisko służy (może usłużyć) Kościołowi (innym grupom w Kościele)?.
Klucze, na które warto położyć akcent: Jedność – Misyjność – Służba.
Konspekty wystąpień prosimy podesłać do 13 października na adres: risak@diecezja.pl