Andrzej Sionek odszedł do Pana

22 stycznia 2022 r. Andrzej Sionek w pokoju i radości odszedł do Boga, któremu służył całe życie.
Dziękujemy za modlitwę i okazywane wsparcie.
Pogrzeb odbył się 29 stycznia 2022. Msza Święta w Sanktuarium św. Jana Pawła II, pogrzeb na cmentarzu Rakowieckim.

Zespół Misji EnChristo


Audycja o Andrzeju Sionku w Radio Profeto