Katechezy o Miłosierdziu

KatechezyOMilosierdziu
 
 

 
 

MIEJSCE SPOTKAŃ: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
godz. 19.00 Kraków; ul. Prądnicka 10-12

24 lutego Miłosierdzie – serce Objawienia i centrum Kerygmatu – bp Grzegorz Ryś
23 marca Objawienie miłosierdzia – Misterium Paschalne – ks. Janusz Mieczkowski
20 kwietnia Objawienie miłosierdzia: Stary i Nowy Testament – ks. Stanisław Witkowski
23 maja Miłosierdzie – „model” spotkania Kościoła i świata wg Vaticanum II – Ks. Łukasz Kamykowski
15 czerwca Miłosierdzie i Sakrament Pokuty – o. Piotr Jordan Śliwiński

zapowiedzi:
wrzesień Objawienie miłosierdzia-Ojcowie Kościoła – Ks. Marek Gilski
październik Kontemplacja miłosierdzia – siostry Albertynki i bracia Albertyni
listopad Miłosierdzie – misja Kościoła w Krakowie: wczoraj i dziś – bp Grzegorz Ryś