Modlitewne Jerycho 22-28 listopada 2014

Msza na zakończenie „Modlitewnego Jerycha” – 28 listopada 2014, godz. 19:00
Bp Grzegorz RyśZapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Krakowa oraz wszystkie wspólnoty i ruchy działające na terenie naszego miasta i diecezji do włączenia się w
„MODLITEWNE JERYCHO” (por.Joz 6,1-9)
Nieustającą modlitwę przez sześć dni i sześć nocy.

Jerycho przeżyjemy wspólnie w dniach od 22-28 listopada 2014 w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie, ul. Augustiańska 9.

Modlitwę za miasto i diecezję połączymy z modlitwą o pokój na świecie i prześladowanych chrześcijan.
Modlitewne czuwanie rozpoczynamy 22 listopada o godz. 20.00 (Kaplica św. Doroty).

W dniu 28 listopada br. (piątek) o godzinie 19:00 Mszę św. na zakończenie „Jerycha 2014” odprawi bp Grzegorz Ryś.Modlitwę prowadzą:

1. Mężczyżni św. Józefa, Kraków
2. Wspólnota Mężczyzn „Przymierze Wojowników”, Kraków
3. Wspólnota Małżeństw w Kryzysie „Sychar”, Kraków
4. Wspólnota Odnowy Życia Chrześcijańskiego „Nowe Jeruzalem”, Kraków (Odnowa w Duchu Świętym)
5. Wspólnota Szkoły Życia Chrześcijańskiego „Ain Karim”, Kraków
6. Wspólnota „NAMARKA, Kraków
7. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Sykomora”, Kraków
8. Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”, Stryszawa-Wieliczka
9. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Nazaret”, Myślenice
10.Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, Kraków-Wola Justowska
11. Wspólnota Odnowy w Duchun Świętym „Misiericordia” Nowa Huta-Wzgórza Krzesławickie
12. Wspólnota „Emanuel”, Kraków
13. Szkoła Nowej Ewangelizacji OO.Pallotynów, Nowa Huta
14.Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „U Serca Jezusa”, Kraków-Pychowice, Salezjanie
15. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Betania”, Nowa Huta, Os. Bohaterów Września
16. Wspólnota św. Jana Pawła II „Totus Tuus”, Kraków
17. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Metanoia”, Nowa Huta, Os. Szklane Domy
18. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Nowe Życie”, Nowa Huta, Os. Dywizjonu 303
19. Międzynarodowy Ruch Małżeństw „Equipes Notre Dame”, Kraków
20. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Charisma”, Kraków
21. Wspólnota „Betelewo”, Kraków
22. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Liberatio”, Nowa Huta-Mogiła
23. Ruch „Światło i Życie”, Kraków
24. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Ja Jestem”, OO.Pijarzy, Kraków
25. Wspólnota „Chleb Życia”, Wieliczka, OO.Reformaci
26. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przy par. św. Jana z Kęt, Kraków
27. Katolickie Stowarzyszenie Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych „Klika”, Kraków
28. Klerycy Archidiecezjalnego Semianrium Duchownego, Kraków
29. Wspólnota „Miecz Anielski”