Szpital Domowy

Przez cały miesiąc w kościele św. Wojciecha, przed Najświętszym Sakramentem, młodzi ludzie będą modlić się o czystość i moralną odnowę naszego miasta.

Inicjatywa ta, nawiązująca do działań ks. Piotra Skargi, będzie nosić nazwę „Szpital Domowy”. W centrum naszego miasta każdego wieczoru propagowana jest nieczystość, choćby przez nakłanianie przechodniów do skorzystania z ofert klubów nocnych. Młodzi i wszyscy zatroskani będą prosić Boga o uzdrowienie tej bolesnej sytuacji, ale także o czystość dla siebie i wszystkich mieszkańców.

Modlitwę rozpocznie Eucharystia sprawowana w liturgiczne wspomnienie i setną rocznicę męczeństwa bł. Karoliny Kózkówny, 18 listopada, o godzinie 20.00. Przewodniczył jej będzie Metropolita Krakowski.

Każdego następnego dnia, codziennie do 18 grudnia, w godzinach od 20.00 do 22.00, trwać będzie modlitwa prowadzona przez różne wspólnoty.

W niedziele przypadające w tym czasie o godz. 20.00 pod przewodnictwem Biskupa sprawowana będzie Eucharystia, a po niej adoracja.

W imieniu wielu młodych i kapłanów kardynał Stanisław Dziwisz, któremu ta sprawa bardzo leży na sercu, zaprasza zarówno na Eucharystię otwierającą „Szpital Domowy” jak i na codzienną modlitwę.

Mając świadomość, że nie wszyscy zmieścimy się w kościele św. Wojciecha, trwajmy na modlitwie także przy świątyni. Wierzymy, że zanoszona do Boga w jedności, przyniesie błogosławione owoce.

Podczas adoracji będzie możliwość złożenia jałmużny na pomoc dla osób poranionych przez różne formy propagowania nieczystości.