Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Franciszka Amoris laetitia – o miłości w rodzinie

 

16_05_12_Amoris Laetitia1

Klub Inteligencji Katolickiej
zaprasza:
Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Franciszka Amoris laetitia – o miłości w rodzinie
Do lektury najnowszego papieskiego dokumentu, skierowanego m. in. „do wszystkich wiernych świeckich”, a którego tematyka dotyczy każdego, wprowadzi nas

dr hab. Andrzej Porębski
socjolog, prodziekan ds. finansowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, ojciec dziewięciorga dzieci, od 40 lat związany z Drogą Neokatechumenalną, członek Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej
czwartek,, 112 majja 20116,, godz.. 118..00
KIK, ul. Sienna 5, parter
SPOTKANIE OTWARTE

16_05_12_Amoris Laetitia1