Światowy Dzień Ubogiego – potrzebne wsparcie…

Wielkimi krokami zbliża się I Światowy Dzień Ubogiego ustanowiony przez Papieża Franciszka.

Orędzie Ojca Świętego na 1 Światowy Dzień Ubogiego

List do Proboszczów i Rektorów

Bieżące sprawy i potrzeby…

12-19 listopada 2017

Papież Franciszek przypomina w Orędziu na I ŚDU słowa św. Jana: „Nie miłujmy słowem, ale czynem” (1 J 3,18). Zgodnie z tą papieską sugestią na 1. ŚDU proponujemy potrzebującym, wolontariuszom, krakowianom, wszystkim diecezjanom i ludziom dobrej woli szereg wydarzeń:

Propozycje ogólne:

 • niedziela (12 XI): głos świadków w kościołach Archidiecezji – osób, działających w zespołach charytatywnych, stowarzyszeniach i organizacjach oraz kwesta na rzecz ubogich
 • w czasie tygodnia (12-19.XII) – działają ze zdwojoną siłą punkty monitorujące, pomocowe i wydające posiłki
 • poniedziałek – sobota, (13-18 XI), katechezy w szkołach i więzieniach wg konspektów, warsztaty dla szkół w miejscach gdzie udzielana jest pomoc – współudział Wydz. Katechetycznego Kurii Metropolitarnej
 • niedziela (19 XI) – akcja „zaproś sąsiada na obiad” i parafialny ŚDU 

Centralne wydarzenia:

 • niedziela – sobota (12-18 XI), „Jerycho” – modlitwa adoracyjna w kościele św. Barbary (bezpośrednie sąsiedztwo Małego Rynku) jako duchowe zaplecze akcji
 • wtorek – niedziela, (14-19 XI), „Namiot Spotkań” (50×20 metrów) na Małym Rynku w Krakowie, a w nim m.in. Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, MOPS, Caritas, Fundacja „Dzieło Pomocy O. Pio”, L’Arche, Sant’Egidio, DEON, „Zupa na Plantach”, zgromadzenia zakonne oraz duchowni poprowadzą w godz. 10-20 dostępne dla potrzebujących:
 1.             warsztaty i spotkania indywidualne,
 2.             informację pomocy psychologicznej, prawnej i opieki nad chorym w domu
 3.             kącik seniora i kącik historyczny
 4.             spowiedź i modlitwę wstawienniczą
 5.             popołudniu: występy, filmy i warsztaty prowadzone przez ludzi kultury
 6.             punkt medyczny oraz akcję „Metamorfozy” (pobliże namiotu – siedziba Arcybractwa Miłosierdzia. ul. Sienna), osoby ubogie przez opatrzenie, zmianę wyglądu będą miały szansę na przemianę myślenia o sobie
 • czwartek – niedziela (16-19 XI) – rekolekcje dla ubogich i wolontariuszy w pobliskiej Bazylice Mariackiej prowadzone przez ks. Mirosława Toszę i Wspólnotę Betlejem. Na zakończenie rekolekcji w niedzielę: wspólny posiłek, przedstawienia, wieczorem ekumeniczny koncert uwielbienia w „Namiocie”